پایان کار تیرانداز ایران در المپیک با ایستادن در رتبه ۲۸