اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

(ویدئو) تشییع جنازه یکی از اعضای گردان آزوف