(ویدئو) ماجرای یک پیشگویی و زنده‌ماندن معجزه آسای بهاره افشاری