ناتامایسین (ضدکپک) ، تولید کشور …آسیا سولار تولید و عرضه کننده با …آموزش تخصصی ترومپت و سایدرامدوزینگ پمپ .مترینگ پمپ

بررسی تکنیکال قیمت گوشت گاو زنده
این کالا در چهار هفته گذشته از محدوده ۱۰۶ دلار به محدوده ۱۱۰ دلار رسید و افزایش حدود ۴ درصدی را تجربه کرد. نکته مهم در نمودار این کالا اصلاح قیمتی تا محدوده ۱۰۳ دلار در حدود ۲۵ روز کاری قبل بود که با ایفای حمایتی این سطح، قیمت دوباره به مدار صعودی بازگشت و برای هدف قیمتی ۱۲۸ دلار آماد شد. به گزارش دنیای اقتصاد؛ عبور از سطح مقاومتی ۱۱۲ دلار و ۵۰ سنت می‌تواند مسیر را برای رسیدن به هدف قیمتی این حرکت صعودی هموار کند. البته نواحی مقاومتی ۱۱۵ دلار و ۱۱۸ دلار و ۸۰ سنت ممکن است از افزایش بیشتر قیمت‌ها جلوگیری کنند. در صورتی‌که قیمت گوشت گاو به هر دلیلی از جمله واکنش به سطوح مقاومتی یا واکنش به خط روند نزولی میان‌مدت شکسته شده، محدوده خط روند صعودی کوتاه‌مدت را به سمت پایین قطع کند، ممکن است تا محدوده ۱۰۳ دلار یا حتی ۱۰۰ دلار در قالب اصلاح قیمتی پایین بیاید. در این مسیر محدوده‌های ۱۰۹ دلار و ۵۰ سنت و ۱۰۷ دلار به‌عنوان سطوح حمایتی می‌توانند از کاهش بیشتر قیمت‌ها جلوگیری کنند. در صورت عبور قیمت از محدوده ۱۰۰ دلار به سمت پایین احتمالا وارد فاز ریزش قیمت‌ها شده‌ایم. در حال‌حاضر احتمال اتفاق‌افتادن سناریوی افزایش قیمت از سناریوی کاهش قیمت بیشار است. در صورت ادامه افزایش قیمت‌ها، اولین منطقه‌ای که می‌تواند مانع از افزایش بیشتر قیمت‌ها شود، محدوده ۱۱۲ دلار و ۵۰ سنت است. مهم‌ترین منطقه‌ای که می‌تواند از افزایش بیشتر قیمت‌ها جلوگیری کند، محدوده ۱۱۵ دلار است. شکسته‌شدن این منطقه به سمت بالا امید‌ها را نسبت به ادامه روند صعودی افزایش داده و خریداران ریسک‌گریز را وارد بازار می‌کند. در صورت کاهش قیمت گوشت گاو، اولین منطقه‌ای که می‌تواند مانع از کاهش بیشتر قیمت‌ها شود، محدوده ۱۰۹ دلار و ۵۰ سنت است. در صورت ادامه کاهش قیمت‌ها، مهم‌ترین منطقه‌ای که می‌تواند مانع از کاهش بیشتر قیمت‌ها شود، محدوده ۱۰۷ دلار است. شکسته‌شدن این محدوده به سمت پایین خصوصا با حجم زیاد نشانه نزولی است و ترس‌ها را برای تشکیل روند نزولی افزایش می‌دهد. در صورت افزایش قیمت‌ها، محدوده خط روند صعودی میان‌مدت شکسته‌شده، می‌تواند نقش مقاومتی قدرتمندی داشته باشد. همچنین خط روند صعودی کوتاه‌مدت هم می‌تواند نقش حمایتی خوبی داشته باشد. شکسته‌شدن محدوده خط روند صعودی به سمت پایین نشانه آغاز اصلاح قیمت‌ها است.