اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

حیوانی که تمام تاریخ معاصر را دیده است!