تختخواب ماشینی ماشین پورشهضخامت سنج رنگ یوکسا مدل EC470صندلی امفی تئاتر لوکس مدل R-640 …قالب بتن

ناکامی هاشمی در وزنه‌برداری
علی هاشمی در دسته ۱۰۹ کیلوگرم بازی های المپیک توکیو به رقابت پرداخت و در حرمت دوضرب اوت شد و شانس مدال را از دست داد.  هاشمی رکورد ۱۸۴ یک ضرب ثبت کرد اما در دوضرب وزنه های ۲۲۶ و ۲۲۸ را انداخت.  عملکرد هاشمی به شرح زیر است:  حرکت یک ضرب: هاشمی به عنوان چهارمین وزنه بردار روی تخته آمد و در حرکت اول وزنه ۱۷۷ کیلوگرم را مهار کرد.  او در حرکت دوم وزنه ۱۸۱ کیلوگرم را نیز توانست با موفقیت بالای سر ببرد.  نماینده ایران در حرکت سوم ۱۸۴ کیلوگرم را مهار کرد و به کار خود در یک ضرب پایان داد.  سیمون مارتیروسیان وزنه بردار ارمنستان در حرکت  دوم وزنه ۱۹۵ کیلوگرم را مهار کرد و رکورد یک ضرب المپیک را دو کیلوگرم شکست.  او در حرکت سوم نیز وزنه ۱۹۸ کیلوگرم را می خواست مهار کند که ناموفق بود. حرکت دوضرب: هاشمی در حرکت اول یک ضرب وزنه ۲۲۶ کیلوگرم را انداخت.  او در حرکت دوم دوباره پست وزنه ۲۲۶ کیلوگرم قرار گرفت که این وزنه را از پست سر انداخت. برخواه برای آخرین حرکت نماینده ایران وزنه ۲۲۸ کیلوگرم را درخواست کرد که وزنه را انداخت و اوت شد و سانس کسب مدال را نیز از دست داد.