ثروتمندان کتاب نمی خوانند! هدف …تولید کننده تورهای پشه بندی , ارگانزا، …فروش نبشی مقوایی - محافظ لبه - …لباس کیلویی عمده اروپایی