دلنوشته همایون شجریان برای زادروز استاد آواز ایران
همایون شجریان به مناسبت زادروز استاد آواز ایران محمدرضا شجریان متنی کوتاه را در صفحه شخصی خود منتشر کرده است. او نوشته است: «پدر دلتنگتم هر روز… تو را در قلبم مرور می‌کنم تمام زندگی‌ام را با تو، تمام آن لحظات را طنین آوایت به گوش جانم می‌پیچد مدام و پر می‌شوم از نقش تو در چشمهایم می‌خندی… زادروز توست امروز، زادروز مهر. اما تونیستی… زادروزت بر هممه عاشقانت فرخنده باد.» محمدرضا شجریان پس از سال‌ها بیماری و تحمل رنج حاصل از آن، عصر روز پنجشنبه ۱۷ مهرماه در سن ۸۰ سالگی چهره در نقاب خاک کشید و شنبه ۱۹ مهرماه سال ۱۳۹۹طی مراسمی با حضور خانواده و مردم در آرامگاه فرودسی واقع در توس مشهد به خاک سپرده شد.