ساخت رژ لب های گیاهیدعوت به همکاری در شرکت دانش بنیانگیت کنترل ترددساخت تابلوهای نما و نوسازی ساختمان

باکتری‌ها چقدر عمر می‌کنند؟
برخی باکتری‌ها تحت شرایط خاص می‌توانند تا ۲۵۰ میلیون سال زنده بمانند. به گزارش آنا، باکتری‌ها طول عمر مشخصی ندارند چراکه پیر نمی‌شوند. باکتری‌ها در زمان تولیدمثل به دو نیمه مساوی تقسیم می‌شوند که هیچ یک از این دو بخش را نمی‌توان والد یا فرزند دانست. به عبارت دیگر تا زمانی که یکی از باکتری‌های زاده‌شده زنده باشد، باکتری اصلی نیز زنده به شمار می‌رود. برخی باکتری‌ها می‌توانند خود را به هاگی با پوشش سخت تبدیل کنند تا در شرایط خشک و دشوار زنده بمانند. در سال ۲۰۰۰ بلور‌های نمکی ۲۵۰ میلیون ساله‌ای در نیومکزیکو کشف شد که محققان توانستند با موفقیت هاگ‌های باکتریایی موجود در آن احیا کنند. اگر جمعیت باکتری‌های جهان را ثابت در نظر بگیریم، با تولید هر باکتری جدید یک باکتری باید از بین برود. مدت زمان تقسیم باکتری‌ها متفاوت است، در حالی که برخی هر ۱۲ دقیقه تقسیم می‌شوند، برخی دیگر هر ۲۴ ساعت یک بار تقسیم می‌شوند. بدین‌ترتیب طول عمر یک باکتری حدود ۱۲ ساعت یا بیشتر است.