کتاب خودآموز ترکی استانبولی جدیدمدرس و مترجم زبان پرتغالیاطلاعات ساختمان های در حال ساخت …باربری یخچالدار مازند سرما(با مدیریت …