اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

درخواست پتروشیمی‌ها برای اصلاح نرخ خوراک گاز