(ویدئو) کتک خوردن یک جوان یهودی‌ پیش از خریدن موبایل!