(تصاویر) گشت و گذار شرکت کنندگان در مسابقه دوشیزه جهان در بیت المقدس

(تصاویر) گشت و گذار شرکت کنندگان در مسابقه دوشیزه جهان در بیت المقدس