آموزش تخصصی دف در تهرانپارسآموزشگاه زبان های خارجیزیتون و روغن زیتونایمپلنت دندان

(تصاویر) باارزش‌ترین بازیکنان یورو ۲۰۲۰؛ همه پشت سر امباپه
اندرو رابرتسون بازیکن تیم ملی اسکاتلند؛ 65 میلیون یورو کینگزلی کومان بازیکن تیم ملی فرانسه؛ 65 میلیون یورو نیکولو بارلا بازیکن تیم ملی ایتالیا؛ 65 میلیون یورو دکلان رایس بازیکن تیم ملی انگلیس؛ 65 میلیون یورو بوکایو ساکا بازیکن تیم ملی انگلیس؛ 65 میلیون یورو لئون گورتزکا بازیکن تیم ملی آلمان؛ 70 میلیون یورو سرژ گنابری بازیکن تیم ملی آلمان؛ 70 میلیون یورو رافائل واران بازیکن تیم ملی فرانسه؛ 70 میلیون یورو برناردو سیلوا بازیکن تیم ملی پرتغال؛ 70 میلیون یورو کای هافرتز بازیکن تیم ملی آلمان؛ 70 میلیون یورو میکل اویارزابال بازیکن تیم ملی اسپانیا؛ 70 میلیون یورو رودری بازیکن تیم ملی اسپانیا؛ 70 میلیون یورو پدری گونزالس لوپز بازیکن تیم ملی اسپانیا؛ 70 میلیون یورو روبن دیاز بازیکن تیم ملی پرتغال 70 میلیون یورو ترنت الکساندر آرنولد بازیکن تیم ملی هلند؛ 75 میلیون یورو ماتیس دی لیخت بازیکن تیم ملی هلند؛ 75 میلیون یورو میسون ماونت بازیکن تیم ملی هلند؛ 75 میلیون یورو مارکوس یورنته بازیکن تیم ملی اسپانیا؛ 80 میلیون یورو فیل فودن بازیکن تیم ملی انگلیس؛ 80 میلیون یورو ژائو فلیکس بازیکن تیم ملی پرتغال؛ 80 میلیون یورو مارکوس رشفورد بازیکن تیم ملی انگلیس؛ 90 میلیون یورو رحیم استرلینگ بازیکن تیم ملی انگلیس؛ 90 میلیون یورو جاشوا کیمیچ بازیکن تیم ملی آلمان؛ 90 میلیون یورو برونو فرناندز بازیکن تیم ملی پرتغال؛ 90 میلیون یورو فرنکی دی یونگ بازیکن تیم ملی هلند؛ 90 میلیون یورو کوین دی بروینه بازیکن تیم ملی بلژیک؛ 100 میلیون یورو جیدون سانچو بازیکن تیم ملی انگلیس؛ 100 میلیون یورو روملو لوکاکو بازیکن تیم ملی بلژیک؛ 100 میلیون یورو هری کین بازیکن تیم ملی انگلیس؛ 120 میلیون یورو کیلین ام‌باپه بازیکن تیم ملی فرانسه؛ 160 میلیون یورو