آموزش خوشنویسی با خودکار فارسی …آموزش تخصصی موسیقی کودک در تهرانپارسپله گرد فلزی آس استپاموزشگاه زبان روسی شرق تهران

پیام تبریک روز سپندارمذگان
فراروـ روز عشق ایرانی یا همان سپندارمذگان یا سپندارمزگان که با نام‌های اسپندگان و یا اسفندگان هم شناخته می‌شود، روزی است که آن را معادل ولنتاین می‌دانند. اما با تاریخی کهن‌تر از روز ولنتاین که ویژه ایرانیان باستان بود و این روز را به خاطر بزرگ‌داشت زن و زمین جشن می‌گرفتند. فلسفه بزرگ داشتن این روز به عنوان روز عشق به این صورت بود که در ایران باستان هر ماه را سی روز حساب می‌کردند و علاوه‌بر اینکه ماه‌ها اسم داشتند، هریک از روز‌های ماه نیز یک نام داشتند. به عنوان مثال روز اول (روز اهورا مزدا)، روز دوم روز بهمن (سلامت، اندیشه) که نخستین صفت خداوند است. روز سوم اردیبهشت؛ یعنی (بهترین راستی و پاکی) که باز از صفات خداوند است. روز چهارم شهریور؛ یعنی (شاهی و فرمانروایی آرمانی) که خاص خداوند است و روز پنجم (سپندار مز) بوده است. سپندار مز لقب ملی زمین است؛ یعنی گستراننده، مقدس، فروتن.زمین نماد عشق است؛ چون با فروتنی، تواضع و گذشت به همه عشق می‌ورزد. زشت و زیبا را به یک چشم می‌نگرد و همه را، چون مادری در دامان پر مهر خود امان می‌دهد. به همین دلیل در فرهنگ باستان اسپندار مزگان را نماد عشق می‌پنداشتند. در هر ماه یک‌بار نام روز و ماه یکی می‌شد. در همان روز که نامش با نام ماه مقارن می‌شد، جشنی متناسب با نام آن روز و ماه ترتیب می‌دادند. مثلاً شانزدهمین روز هر ماه را مهر می‌نامیدند که در ماه مهر (مهرگان) لقب می‌گرفت. همین‌طور روز پنجم هر ماه سپندار مز یا اسفندار مز نام داشت که در ماه دوازدهم سال که آن هم اسفندارمز نام داشت، جشنی با همین عنوان می‌گرفتند. یعنی پنجم اسفند روز جشن عشاق یا جشن سپندارمزگان است.   درحال حاضر اختلاف‌نظر‌هایی برای تاریخ این روز وجود دارد؛ اما تاریخ دقیق روز سپندارمذگان در ایران باستان ۵ اسفند ماه بود که در آن زمان ماه‌های سال همگی ۳۰ روز بوده‌اند. در تقویم جدید ایرانیان، چون ۶ ماه اول سال ۳۱ روزه هستند، برخی معتقدند باید این روز را در ۲۹ بهمن جشن بگیرند. اما برخی هنوز نیز معتقدند اسم اسپندگان نام پنجمین روز از ماه اسفند است و باید در همان ماه نیز جشن گرفته شود. گرچه به نظر می‌رسد بیشتر ایرانیان ۲۹ بهمن را برای تبریک گفتن این روز جشن می‌گیرند.     در این بخش مجموعه‌ایی از جملات زیبا و عاشقانه ویژه تبریک روز عشق را برای شما کاربران گرامی گردآوری نموده‌ایم که در ادامه تقدیم شما می‌شود.   مهم نیست ولنتاین یا سپندار مذگانهر دو بهانه‌اند برای اینکه به تو بگویم دوستت دارم عشق من   ******** ﻋﺎﺷـﻘﺎنه ﺑﺎ ﻣﻦ ﺑﺎﺵﻋﺸـــﻖﻓﻘﻂ ﮐﻨﺎﺭ ﻫﻢ ﺑﻮﺩﻥ ﻧﯿﺴﺖﻓﻘﻂ ﺣﺮﻑ ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ ﻧﯿﺴﺖﻓﻘﻂ ﻇﺎﻫﺮ ﻧﯿﺴﺖﻋﺎﺷﻖ که ﺑﺎشیحتی ﺍﮔﺮ ﻧﺒﺎﺷـمﺗــــﻮ ﻋﺎﺷــــــﻘﺎنه ﺑﺎ منیﻋﺸـﻖ یعنیﻣــﻦ ﻭ ﺗـــﻮﻣﺎﻭﺭﺍی ﺗﻤﺎﻡ ﻓﺎصله‌هاسپندارمذگان مبارک   ******** برای سپاس تمام مهربانی‌هایت روز سپندارمذگان را برگزیدم تا بگویمبرای تمام شادی‌هایی که با حضورت در قلبمبه من هدیه کردی، سپاس‌گزارمروز عشاق ایرانی مبارک   ********   همسر عزیزم بابت تمام خوبی‌هایت سپاس‌گزارمو روز عشق را به تو که در خاطرم بهترین همسر عالمی تبریک می‌گویمسپندارمذگان مبارک عشقم   ******** از این فاصله حتی بوی دوست داشتنت عشق را به تماشا کشیدآنقدر بی‌حساب و کتاب دوست دارمت، ترسم از این است عشق قدغن شودمگر می‌شود دوست داشتنت را پنهان کرد؟روز عشق مبارک   ********دوست داشتنت اندازه نداردحجم نمی‌خواهدوقتی تمام کشور وجودمسرزمین حکمرانی توست...روز عشق مبارک ********   مگر قدر عمر می‌کنیمکه دیوانه قصه عشق نباشیمآدمیزاد است دیگرﺷﻮﺧﯽ ﺷﻮﺧﯽ عاشق ﻣﯽ‌ﺷﻮﺩیک دفعه ﻗﻠﺒﺶ ﺭﺍ ﺟﺎ می‌گذاردﺟﺪﯼ ﺟﺪﯼ می‌میرد.اما در این میانگاه می‌توان ﺗﻤﺎﻡ زندگی ﺭﺍ ﺩﺭ ﺁﻏﻮﺵ ﮔﺮﻓﺖﻓﻘﻂ ﮐﺎﻓﯿ ﺴﺖﺗﻤﺎﻡ ﺯﻧﺪﮔﯿﺖ یک نفر باشدو آن یک نفر برای من تو هستیروز عشق مبارک   ********عزیزم با تو هر روز روز عشق استسپندار مذگان روز عشق ایرانی بر تو مبارک       امروز روز سپاس‌گزاری از خداوند است.زیرا که عشق را آفرید تا یادمان باشد کسی هست برای عاشق بودنتا با تمام وجود به او بگوییمعشق من روزت مبارکبی‌بهانه دوستت دارم********   همیشه بایدیکی را دوست داشت توهمیشهآن یکی من هستــیسپندارمذگان روز عشق ایرانی مبارک********مــن عـاشـق تــو هـسـتـم …عاشق چشمانى که اقیانوسى از آرامش را در خود داردعاشق دستانى که خداوند نوازش را با الهام از آن‌ها معنا کرده استو عاشق لبخندى که زیبایى را تمام و کمال به تصویر مى‌کشددوسـتـت مـی‌دارم   ********گاهی دوست داشتنپنهان بماند قشنگ‌تر استدوست داشتن را باید کشف کردباید درک کرد، باید فهمیددوست داشتن دل می‌خواهدنه دلیلسپندارمذگان خجسته باد‌ای کاش هر روز ولنتاین و سپندارمذگان بود، نه به خاطر هدیه‌هایشبه خاطر اینکه یادمان باشد که عاشقیم ********   ستاره‌های آسمان را به تو تقدیم می‌کنمتا شاید ارزش تو برای همگان آن‌گونه که هستی مشخص شودستاره پر امید زندگی من دوستت دارمسپندارمذگان مبارکتا تو نباشی زندگی برایم معنا و مفهومی نداردباش و به زندگی‌ام رنگ عشق بزن تا عاشق بودنم را فرش زیر پایت بگردانمروز عشاق ایرانی بر تو عشق عزیزم مبارک   ********عشق زیبـای منتو زیبـاترین بهانه بــر‌ای نفس کشیدنیتو پاک‌ترین شعر عـاشـقانه‌ایتو بهترین معنای دوست داشتنیتو شاه‌بیت غزل زندگی‌ام هستیتو را عـاشـقانه دوستت دارممن و تو با هم یعنی یک عشق مقدسیک قصه بی‌پایان …سپندارمذگان مبــارک عشقم   ********دوست داشتنت بزرگ‌ترین نعمت دنیاستمرا شاد می‌کند و لبخند را به دنیایم هدیه می‌کندحتی این روز‌ها گاهی پرواز می‌کنممن این دوست داشتن را بیشتر از هرچیز در این دنیا دوست دارم …********عشق همین استهمین که یک ذره از تو می‌شود تمام من…روز عشق مبارک   ********حس بودنتقشنگ‌ترین حس دنیــــــاستتو کـه باشیهر روز را نــــــــــــــــــههر ثانیه را عشـــــق است …روز عشق مبارک عزیزم   ********دوست داشتن آدم‌ها را می‌تواناز توجه آن‌ها فهمیدوگرنهحرف را کههمه می‌توانند بزنند…سپندارمذگان خجسته باد