فروش دیگ بخار اقساطدستگاه پر کن بسته بندی پودر و گرانولچراغ سر ردیف صندلی سینمایی mcrثبت شرکت در تهران و سراسر ایران

ادعا‌های گزینه بایدن برای پنتاگون علیه ایران
لیود آستین گزینه موردنظر جو بایدن رئیس‌جمهور منتخب آمریکا برای اداره پنتاگون سه‌شنبه در اظهاراتی بی پایه و اساس در نشست استماع مجلس سنا ادعا کرد: ایران یک تهدید برای متحدان آمریکا در منطقه و نیرو‌های مستقر در آنجا به‌شمار می‌رود. به گزارش رویترز وی در ادامه ادعا‌های ضدایرانی خود گفت: ایران همچنان یک جزء بی‌ثبات‌کننده در منطقه به‌شمار می‌رود. تهران هنوز یک تهدید برای شرکای ما در منطقه و نیرو‌های مستقر شده در این منطقه است. آستین مدعی شد: اگر ایران بخواهد به قابلیت هسته‌ای دست یابد، هر مشکل و معضلی که با آن در این منطقه روبه‌رو خواهیم شد، به‌خاطر قابلیت هسته‌ای ایران، دشوارتر و سخت‌تر خواهد شد.