سیم بکسلسیم بکسل و اتصالات استیلبتن پارسه عرضه ضد یخ بتن /افزودنی …دستگاه بادی آنالایزر ایتال‌ فیت

(تصاویر) سی و پنجمین طرح رعد پلیس پایتخت