تصاویر خیره‌کننده زمین از نگاه فضانوردان

تصاویر خیره‌کننده زمین از نگاه فضانوردان
این عکس‌های خیره‌کننده توسط فضانوردان چینی «نیه هایشنگ»، «لیو بومینگ» و «تانگ هونگبو» گرفته شده‌اند که سه ماه از اواسط ژوئن تا اواسط سپتامبر را در ماژول تیان‌هه، نخستین ماژول ایستگاه فضایی چین گذراندند. به گزارش فارس، انتظار می‌رود تا اواخر سال ۲۰۲۲، ایستگاه فضایی چین حدود ۶۶ تن وزن داشته باشد؛ این ایستگاه کوچک‌تر از ایستگاه فضایی بین‌المللی است که نخستین مدول خود را در سال ۱۹۹۸ راه‌اندازی کرد؛ براساس برآوردها، ایستگاه فضایی چین پس از تکمیل حدود ۴۵۰ تن وزن خواهد داشت.