مشاوره روانشناسی و حقوقیپخش عمده اسپیکرفروش و ارائه انواع سیلیکاژل (رطوبت …دوزینگ پمپ .مترینگ پمپ

متارکه گیتس‌ها به روایت سروش صحت
سروش صحت در «تاکسی‌نوشت»، ستون هفتگی‌اش در روزنامه اعتماد، نوشت: «مردی که جلوی تاکسی نشسته بود، گفت: «شنیدید بیل گیتس و زنش دارن از هم جدا می‌شن؟» زنی که عقب تاکسی نشسته بود، گفت: «بله.» مرد گفت: «آخه چرا یه آدم شصت‌وپنج ساله، بعد بیست‌وهفت سال زندگی با سه تا بچه می‌خواد از زنش جدا بشه؟» زنی که عقب تاکسی نشسته بود، گفت: «شاید زنه می‌خواد جدا بشه؟» مرد گفت: «با این همه پولی که دارن، بازم مشکل دارن.» زن گفت: «به پول نیست.» مرد پرسید: «به چیه؟» زن گفت: «به حس آدمه، به نگاهیه که به زندگی داری.» مرد گفت: «من این حرف‌ها رو نمی‌فهمم.» بعد از راننده پرسید: «شما بودی بعد بیست‌وهفت سال از زنت جدا می‌شدی؟» راننده گفت: «شما اینستا و عکس و حرف و حدیث رو ول کن! همه چی تو دله، هیچ‌کس هم از دل کس دیگه خبر نداره.»