داور پنالتی استقلال را نگرفت؟

داور پنالتی استقلال را نگرفت؟
حیدر سلیمانی، کارشناس داوری درباره عملکرد علیرضا فغانی در دیدار استقلال و نساجی و برخورد ژستد و حقیقی در اواخر نیمه نخست گفت: بعضی‌ها اعتقاد داشتند که ژستد باید اخراج می‌شد، اما چون شدت خطا زیاد نبود و توپ بین دو بازیکن قرار داشت، به نظرم اخطاری که فغانی داد، درست و کافی بود. او درباره برخورد توپ به دست بازیکن نساجی در داخل محوطه جریمه این تیم در دقیقه ۶۰ که استقلالی‌ها اعتقاد به اعلام پنالتی داشتند، گفت:، چون دست کاملا در امتداد بدن بازیکن نساجی بود و هیچ فضایی در حد دو سانتی متر هم بین دست و بدن وجود نداشت، بنابراین ادامه بازی درست بود. این کارشناس داوری فوتبال درباره خطای دانشگر روی مهاجم نساجی در اواخر مسابقه و جلوگیری از ضد حمله این تیم که می‌توانست منجر به دادن کارت زرد دوم و اخراج این مدافع شود گفت: خطای دانشگر مانع حمله نساجی شد و نیازمند یک اخطار بود، اما چون دانشگر در نیمه اول کارت زرد گرفته بود، فغانی این صحنه را مدیریت کرد و به دانشگر کارت زرد دوم را نداد. داور‌ها معمولا در دادن اخطار دوم یک مقدار مدیریت به خرج می‌دهند. اگر دانشگر اخطار اول را نگرفته بود، در این صحنه کارت زرد می‌گرفت. سلیمانی در واکنش به اینکه مدیریت داور در ندادن کارت زرد دوم به دانشگر محل اختلاف نظر خواهد شد گفت: طبق شرایط بازی و استقرار مدافعان استقلال و حمله حریف، دانشگر باید کارت زرد می‌گرفت، اما کارت زرد جزو اختیارات داور است که در این صحنه فغانی خواست مدیریت کند و بازی خود و دو تیم را خراب نکند. به نظرم تصمیم درستی گرفت.