اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

وضعیت راه‌های کشور؛ ۹ مهرماه ۱۴۰۱
آخرین وضعیت محور‌های شمالی فرارو- تردد روان در محور‌های چالوس، هراز و فیروزکوه و آزادراه تهران – شمال و آزادراه قزوین – رشت (رفت و برگشت) (ضمناً محور‌های شمالی فاقد هرگونه مداخلات جوی می‌باشند.) آخرین وضعیت ترافیکی سایر محور‌ها  ترافیک سنگین در آزادراه قزوین – کرج حدفاصل پایانه شهید کلانتری تا پل فردیس  ترافیک سنگین در محور شهریار – تهران در برخی از مقاطع ترافیک در آزادراه کرج-تهران از کرج تا کیلومتر بیست و پنج این محور، سنگین است. ترافیک از کرج تا بیلقان، روان؛ از بیلقان تا آدران، روان؛ از سد امیرکبیر تا گچسر، سنگین؛ از کندوان تا هزارچم، روان و از هزارچم تا کندوان نیز به همین صورت است. ترافیک در آزادراه کرج-تهران از کرج تا کیلومتر بیست و پنج این محور، سنگین؛ از این نقطه تا عوارضی قدیم تهران، سنگین و از این نقطه تا تهران نیز به همین شکل است. ترافیک در آزادراه تهران-کرج از پایتخت تا عوارضی قدیم این شهر، نیمه سنگین؛ از این نقطه تا کیلومتر ۲۵ آزادراه، نیمه سنگین و از این نقطه تا کرج نیز نیمه سنگین گزارش شده است.  ترافیک در آزادراه کرج-قزوین از ترمینال شهید کلانتری تا گلشهر، نیمه سنگین و عکس آن، سنگین است.  همچنین ترافیک در مسیر رفت و برگشت بین آبیک و طالقان روان است. محدودیت تردد با تغییر مسیر ۱) کمربندی محمودآباد - فریدونکنار واقع در استان مازندران، به دلیل اجرای عملیات راهداری، مسیر جنوبی (محمودآباد - فریدونکنار) مسدود بوده و تردد از مسیر جایگزین داخل شهر انجام می‌گردد. محور مسدود شریانی ۱) ریگان – ایرانشهر محور دارای انسداد فصلی ۱) لاسم – ارجمند محور مسدود غیرشریانی ۱) تهران - امامزاده داود