(تصاویر) رونمایی از اولین اتوبوس آمبولانس ساخت ایران