(ویدئو) مرد خوش شانس از حادثه ریزش تکه‌های بتن از پشت بام

(ویدئو) مرد خوش شانس از حادثه ریزش تکه‌های بتن از پشت بام