اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

رئیس صداوسیما: دیدگاه‌های مختلف مشکلی برای اقتدار نظام ایجاد نمی‌کند
فرارو- پیمان جبلی اظهار کرد: رویکرد صداوسیما برای برنامه‌های مناظره‌گونه مرتبط با شرایط فعلی که در آن به سر می‌بریم نیست. به گزارش فرارو به نقل از ایلنا، شاید همزمانی این برنامه‌ها با اتفاقاتی که رخ داده یکی شده است، اما این رویکرد ما از ابتدای دوره جدید بوده است. نظام جمهوری اسلامی از اقتدار، اعتماد به نفس و قدرت بسیار بالایی برخوردار است که اجازه می‌دهد دیدگاه‌های مختلف مطرح شود. این کار هیچ مشکلی برای اقتدار نظام ایجاد نمی‌کند و نشان‌دهنده اعتماد به نفسی است که نظام نسبت به رویکرد‌هایش دارد. سعی داریم بتوانیم دیدگاه‌های مختلف را در فضای آرام با شکل متناسب و مناسب و منصفانه بررسی کنیم.