(تصاویر) آبرسانی تانکر‌های ارتش به روستا‌های دشت آزادگان