(ویدئو) اعترافات پسر‌های دبیرستانی به قتل دو مرد با اسلحه