بورس + آموزش اصولی= سودتعمیر تلویزیون سامسونگضد عفونی کننده و دور کننده حشرات …گروه ساختمانی آروین سازه

تصاویری نادر از درگیری بین دو گاوغوک
یک عکاس اهل کیپ تاون آفریقای جنوبی عکس های دیدنی و نادر از درگیری بین دو گاوغوک ثبت کرده است. به گزارش فرارو، تاموجین جانسون 25 ساله این صحنه های فوق العاده را در 50 کیلومتری شمال شهر پولوکوین آفریقای جنوبی گرفته است. گاوغوک های نر آفریقای جنوبی از بزرگترین گونه های قورباغه ها محسوب می شوند و وزن نرها بیش از 2 کیلوگرم است. درگیری بین گاوغوک های نر سالی یک بار و بر سر جفت اتفاق می افتد. گاوغوک ها با گاز گرفتن به رقیبان خود آسیب می زنند. پس از جفت گیری گاوغوک ماده می تواند تا چهار هزار تخم بگذارد. طبق یک نظریه ناشناخته گفته شده که گاوغوک های نر حتی بچه های خود را نیز می خورند. در طول فصل خشک گاوخوک های نر با ایجاد یک پیله به خواب فرومی روند و در فصل بارش وقتی باران پیله را خیس می کند از خواب بیدار می شوند، خوابی که می تواند تا دو سال نیز طول بکشد.