(تصاویر) افتتاح موزه خودرو‌های تاریخی ایران؛ از کالسکه ناصرالدین شاه تا رولزرویس احمدشاه