تولید شیلنگهای فشار قوی و شیلنگهای …مکانیک سیار باطریساز سیار تمام …بهترین آموزشگاه زبانهلدینگ تجارت بین الملل بهمرد

سردار رحیمی: جریمه‌های کرونایی به خزانه دولت واریز می‌شود
فرمانده نیروی انتظامی تهران بزرگ درباره وضعیت درآمد حاصل از جریمه‌های کرونایی، توضیحاتی داد. به گزارش باشگاه خبرنگاران، سردار حسین رحیمی فرمانده نیروی انتظامی تهران بزرگ درباره هزینه درآمد حاصل از جریمه‌های کرونایی، اظهار کرد: هزینه جریمه‌های کرونایی به خزانه دولت واریز می‌شود و هیچ ربطی به پلیس ندارد. وی با تاکید بر اینکه هر شخصی جریمه می‌شود مبلغ آن را در بانک ملی پرداخت می‌کند، افزود: مبالغ مربوط به جریمه‌های کرونایی به طور مستقیم وارد خزانه دولت می‌شوند. سردار رحیمی تصریح کرد: صحبت‌هایی در ابتدا مطرح شد مبنی بر اینکه بخشی از این جریمه‌ها به ناجا اختصاص یابد، اما تا این لحظه هیچ اتفاقی نیفتاده است.