اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

(ویدئو) کودک قهرمان به سختی بزها را از گل و لای بیرون کشید