اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

عربستان قیمت نفت خود را افزایش داد