اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

(ویدئو) حادثه برای یک توک توک و پرت شدن مسافر به بیرون