اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

(تصاویر) غم و اندوه تماشاگران ایرانی در ورزشگاه الثمامه