لوآنیس لاگوس نماینده یونان در نشست پارلمان اروپا با ادعای ورود مهاجران غیرقانونی از ترکیه به کشورش پرچم ترکیه را هنگام سخنرانی پاره کرد. به گزارش فرارو، مقامات ترکیه از جمله وزیر خارجه، رئیس مجلس و نمایندگان مجلس این کشور به اقدام نماینده یونان واکنش شدیدی نشان دادند. کد ویدیو دانلود فیلم اصلی