اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

(ویدئو) علیرضا دبیر: گرین‌کارت آمریکا را پس دادم و گفتم از کشورتان خوشم نیامد