قیمت سکه پارسیان امروز شنبه دوم مرداد ۱۴۰۰
فرارو- سکه‌های پارسیان امروز شنبه دوم مرداد ماه بدون تغییر قیمت فروخته می‌شوند. سکه پارسیان با وزن ۱۰۰ سوت امروز ۱۳۲ هزار و ۵۰۰ تومان ارزش دارد و سکه یک گرمی پارسیان هم به‌قیمت یک میلیون و ۲۸۵ هزار تومان فروخته می‌شود. به گزارش فرارو، قیمت سکه‌های پارسیان روزانه بر مبنای قیمت طلا محاسبه می‌شود. ارزش طلا ۱۸ عیار در روز‌های گذشته نوسان زیادی نداشته و به‌همین دلیل سکه‌های پارسیان نیز بدون تغییر قیمت فروخته می‌شوند. قیمت امروز سکه‌های پارسیان انواع سکه پارسیان قیمت امروز قیمت روز پنجشنبه قیمت روز چهارشنبه 0/100 ۱۳۲ هزار و ۵۰۰ تومان ۱۳۲ هزار و ۵۰۰ تومان ۱۳۲ هزار و ۵۰۰ تومان 0/150 ۱۹۶ هزار و ۲۵۰ تومان ۱۹۶ هزار و ۲۵۰ تومان ۱۹۶ هزار و ۲۵۰ تومان 0/200 ۲۶۰ هزار تومان ۲۶۰ هزار تومان ۲۶۰ هزار تومان 0/250 ۳۲۳ هزار و ۷۵۰ تومان ۳۲۳ هزار و ۷۵۰ تومان ۳۲۳ هزار و ۷۵۰ تومان 0/300 ۳۹۰ هزار و ۵۰۰ تومان ۳۹۰ هزار و ۵۰۰ تومان ۳۹۰ هزار و ۵۰۰ تومان 0/350 ۴۵۴ هزار و ۲۵۰ تومان ۴۵۴ هزار و ۲۵۰ تومان ۴۵۴ هزار و ۲۵۰ تومان 0/400 ۵۱۸ هزار تومان ۵۱۸ هزار تومان ۵۱۸ هزار تومان 0/450 ۵۸۱ هزار و ۷۵۰ تومان ۵۸۱ هزار و ۷۵۰ تومان ۵۸۱ هزار و ۷۵۰ تومان 0/500 ۶۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان ۶۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان ۶۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان 0/600 ۷۷۳ هزار تومان ۷۷۳ هزار تومان ۷۷۳ هزار تومان 0/700 ۹۰۰ هزار و ۵۰۰ تومان ۹۰۰ هزار و ۵۰۰ تومان ۹۰۰ هزار و ۵۰۰ تومان 0/800 یک میلیون و ۳۰ هزار تومان یک میلیون و ۳۰ هزار تومان یک میلیون و ۳۰ هزار تومان 0/900 یک میلیون و ۱۵۷ هزار و ۵۰۰ تومان یک میلیون و ۱۵۷ هزار و ۵۰۰ تومان یک میلیون و ۱۵۷ هزار و ۵۰۰ تومان 1/000 یک میلیون و ۲۸۵ هزار تومان یک میلیون و ۲۸۵ هزار تومان یک میلیون و ۲۸۵ هزار تومان 1/100 یک میلیون و ۴۱۲ هزار و ۵۰۰ تومان  یک میلیون و ۴۱۲ هزار و ۵۰۰ تومان  یک میلیون و ۴۱۲ هزار و ۵۰۰ تومان  1/200 یک میلیون و ۵۴۵ هزار تومان یک میلیون و ۵۴۵ هزار تومان یک میلیون و ۵۴۵ هزار تومان 1/300 یک میلیون و ۶۷۲ هزار و ۵۰۰ تومان یک میلیون و ۶۷۲ هزار و ۵۰۰ تومان یک میلیون و ۶۷۲ هزار و ۵۰۰ تومان 1/400 یک میلیون و ۸۰۰ هزار تومان یک میلیون و ۸۰۰ هزار تومان یک میلیون و ۸۰۰ هزار تومان 1/500 یک میلیون و ۹۲۷ هزار و ۵۰۰ تومان یک میلیون و ۹۲۷ هزار و ۵۰۰ تومان یک میلیون و ۹۲۷ هزار و ۵۰۰ تومان 1/600 دو میلیون و ۵۵ هزار  تومان دو میلیون و ۵۵ هزار  تومان دو میلیون و ۵۵ هزار  تومان 1/700 دو میلیون و ۱۸۲ هزار و ۵۰۰ تومان دو میلیون و ۱۸۲ هزار و ۵۰۰ تومان دو میلیون و ۱۸۲ هزار و ۵۰۰ تومان 1/800 دو میلیون و ۳۱۰ هزار تومان  دو میلیون و ۳۱۰ هزار تومان  دو میلیون و ۳۱۰ هزار تومان  1/900 دو میلیون و ۴۳۷ هزار و ۵۰۰ تومان دو میلیون و ۴۳۷ هزار و ۵۰۰ تومان دو میلیون و ۴۳۷ هزار و ۵۰۰ تومان 2/000 دو میلیون و ۵۶۵ هزار تومان دو میلیون و ۵۶۵ هزار تومان دو میلیون و ۵۶۵ هزار تومان