معافیت مالیاتیتولید کننده تورهای پشه بندی , ارگانزا، …نمایندگی رسمی فروش کلیه محصولات …ارائه انواع دستگاه حضور و غیاب

باهنر: ارتباط با دیگر کشور‌ها از اختیارات رئیس جمهور خارج است