شرکت پارس پاک کیمیا تولید کننده …تولید و چاپ , کاغذ کامپیوتر در …تولید کننده محلولهای استاندارد …پرینتر چاپ کارت,پرینتر چاپ کارت …

موضع جدید آژانس درباره برنامه هسته‌ای ایران
آژانس بین المللی انرژی اتمی مدعی شد: به تهران اعلام کردیم توقف یا محدود کردن دسترسی به سایت‌های هسته‌ای تاثیر منفی بر کار آژانس خواهد داشت و ایران ملزم به اجرای بند مربوط به توافقنامه مکمل پروتکل الحاقی است. به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، آژانس بین المللی انرژی اتمی در ادامه اعلام کرد: اجرا نشدن بند مربوط به توافق مکمل پروتکل الحاقی، باعث خواهد شد ایران طبق تعهداتش در توافقنامه عمل نکند. وجود اورانیوم در محلی که از طرف تهران قبلا اعلام نشده بود، دلیل وجود فعالیت‌های اعلام نشده هسته‌ای در ایران است. ایران تا الان به درخواست‌های ما درباره ماهیت فعالیت‌های غیرعلنی اش پاسخ نداده است. نبود تفسیر درباره وجود آثار اورانیوم در محلی که پیشتر اعلام نشده بود، آژانس را نگران می‌کند.