قیمت سکه پارسیان امروز ۲۴ مهر ۱۴۰۰
فرارو- سکه‌های پارسیان امروز شنبه بیست و چهارم مهر بدون تغییر نسبت به هفته گذشته فروخته می‌شوند و سکه یک گرمی پارسیان یک میلیون و ۴۳۰ هزار تومان ارزش دارد. به گزارش فرارو؛ نرخ سکه پارسیان براساس قیمت طلا محاسبه می‌شود. ارزش طلا ۱۸ عیار از ابتدای خرید و فروش‌های امروز نوسان محدودی داشت و به همین دلیل قیمت سکه‌های پارسیان تا ساعت ۱۵ تغییری نداشت. قیمت روز سکه‌های پارسیان انواع سکه پارسیان قیمت امروز قیمت روز پنجشنبه قیمت روز چهارشنبه 0/100 ۱۴۷ هزار تومان  ۱۴۷ هزار تومان  ۱۴۷ هزار تومان  0/150 ۲۱۸ هزار تومان  ۲۱۸ هزار تومان  ۲۱۸ هزار تومان  0/200 ۲۸۹ هزار تومان  ۲۸۹ هزار تومان  ۲۸۹ هزار تومان  0/250 ۳۶۰ هزار تومان  ۳۶۰ هزار تومان  ۳۶۰ هزار تومان  0/300 ۴۳۴ هزار تومان  ۴۳۴ هزار تومان  ۴۳۴ هزار تومان  0/350 ۵۰۵ هزار تومان  ۵۰۵ هزار تومان  ۵۰۵ هزار تومان  0/400 ۵۷۶ هزار تومان  ۵۷۶ هزار تومان  ۵۷۶ هزار تومان  0/450 ۶۴۷ هزار تومان  ۶۴۷ هزار تومان  ۶۴۷ هزار تومان  0/500 ۷۱۸ هزار تومان  ۷۱۸ هزار تومان  ۷۱۸ هزار تومان  0/600 ۸۶۰ هزار تومان  ۸۶۰ هزار تومان  ۸۶۰ هزار تومان  0/700 یک میلیون و دو هزار تومان  یک میلیون و دو هزار تومان  یک میلیون و دو هزار تومان  0/800 یک میلیون و ۱۴۶ هزار تومان  یک میلیون و ۱۴۶ هزار تومان  یک میلیون و ۱۴۶ هزار تومان  0/900 یک میلیون و ۲۸۸ هزار تومان  یک میلیون و ۲۸۸ هزار تومان  یک میلیون و ۲۸۸ هزار تومان  1/000 یک میلیون و ۴۳۰ هزار تومان  یک میلیون و ۴۳۰ هزار تومان  یک میلیون و ۴۳۰ هزار تومان  1/100 یک میلیون و ۵۷۲ هزار تومان  یک میلیون و ۵۷۲ هزار تومان  یک میلیون و ۵۷۲ هزار تومان  1/200 یک میلیون و ۷۱۹ هزار تومان  یک میلیون و ۷۱۹ هزار تومان  یک میلیون و ۷۱۹ هزار تومان  1/300 یک میلیون و ۸۶۱ هزار تومان  یک میلیون و ۸۶۱ هزار تومان  یک میلیون و ۸۶۱ هزار تومان  1/400 دو میلیون و سه هزار تومان  دو میلیون و سه هزار تومان  دو میلیون و سه هزار تومان  1/500 دو میلیون و ۱۴۵ هزار تومان  دو میلیون و ۱۴۵ هزار تومان  دو میلیون و ۱۴۵ هزار تومان  1/600 دو میلیون و ۲۸۷ هزار تومان  دو میلیون و ۲۸۷ هزار تومان  دو میلیون و ۲۸۷ هزار تومان  1/700 دو میلیون و ۴۲۹ هزار تومان  دو میلیون و ۴۲۹ هزار تومان  دو میلیون و ۴۲۹ هزار تومان  1/800 دو میلیون و ۵۷۱ هزار تومان  دو میلیون و ۵۷۱ هزار تومان  دو میلیون و ۵۷۱ هزار تومان  1/900 دو میلیون و ۷۱۳ هزار تومان  دو میلیون و ۷۱۳ هزار تومان  دو میلیون و ۷۱۳ هزار تومان  2/000 دو میلیون و ۸۱۵ هزار  تومان  دو میلیون و ۸۱۵ هزار  تومان  دو میلیون و ۸۵۵ هزار  تومان