فروش نایلون عریضقیمت سمعک های پرفروش در بازارمرکز تخصصی آموزش و ترجمه فرامهرپک پذیرایی ختم - پک پذیرائی ختم

(تصاویر) کشتار وحشیانه ۱۴۰۰ دلفین در جزایر فارو
در پی کشتار بیش از ۱۴۰۰ دلفین در جزایر فارو که تصور می‌شود بزرگترین مورد صید این پستاندار در آنجا باشد، سنت شکار دلفین‌ها زیر ذره بین رفته است. به گزارش فرارو، این گروه از دلفین‌های پهلوسفید روز یکشنبه به سوی بزرگترین آبدره (فیورد) در اطلس شمالی هدایت شدند. قایق‌ها این گروه را به سوی آب‌های کم عمق ساحل اسکالابوتنور در ایستوروی هدایت کردند، جایی که با ضربات چاقو کشته شدند. لاشه حیوانات به ساحل کشیده و برای مصرف در میان بومیان تقسیم شد. شکار نهنگ و دلفین از سنن قدیمی جزایر فارو است. این نوع شکار غیرتجاری است و در سطح محلی برنامه ریزی می‌شود. سیودور اسکاله نماینده پارلمان دانمارک گفت که شکار دلفین‌های پهلوسفید قانونی است، اما در میان مردم پرطرفدار نیست.