اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

(تصاویر) مجمع پلا و علم‌شویی در روستای کوهستان بهشهر