اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

ویدیویی دردناک از دفن قربانیان زلزله سوریه در گورهای دسته جمعی!