آموزش تخصصی ترومپت و سایدرامقویترین پکیج آموزش تندخوانی و تقویت …بهترین آموزشگاه زبان روسی در شرق …بهترین اموزشگاه زبان ایتالیایی …

کاپیتان سابق تیم ملی مشکوک به کرونا است