نرخ ارز، دلار، سکه، طلا و یورو ۲۴ مهر ۱۴۰۰
فرارو- هر گرم طلا ۱۸ عیار صبح امروز شنبه بیست و چهارم مهر یک میلیون و ۱۴۱ هزار تومان ارزش داشت. سکه امامی با افزایش ۴۰ هزار تومانی نسبت به هفته قبل ۱۱ میلیون و ۵۶۰ هزار تومان قیمت خورد و نرخ دلار نیز با رشد ۲۲۰ تومانی به ۲۷ هزار و ۳۵۰ تومان رسید. قیمت طلا ۱۸ عیار تا ساعت ۱۱ قیمت طلا ۱۸ عیار امروز قیمت طلا ۱۸ عیار پنجشنبه قیمت طلا ۱۸ عیار چهارشنبه یک میلیون و ۱۴۱ هزار تومان  یک میلیون و ۱۴۱ هزار تومان  یک میلیون و ۱۴۴ هزار تومان  قیمت سکه  سکه امامی رشد ۴۰ هزار تومانی را به ثبت رساند و ساعت ۱۱ به قیمت ۱۱ میلیون و ۵۶۰ هزار تومان به فروش رسید. سکه طرح قدیم نیز ۱۱ میلیون و ۲۵۰ هزار تومان فروخته و ۵۰ هزار تومان گران شد. قیمت انواع سکه تا ساعت ۱۱ انواع سکه قیمت امروز  قیمت پنجشنبه قیمت چهارشنبه سکه امامی ۱۱ میلیون و ۵۶۰ هزار تومان  ۱۱ میلیون و ۵۲۰ هزار تومان  ۱۱ میلیون و ۵۵۰ هزار تومان  سکه طرح قدیم ۱۱ میلیون و ۲۵۰ هزار تومان  ۱۱ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان  ۱۱ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان  سکه گرمی دو میلیون و ۲۵۰ هزار تومان  دو میلیون و ۲۰۰ هزار تومان  دو میلیون و ۲۰۰ هزار تومان  قیمت ارز آزاد دلار ۲۲۰ تومان رشد قیمت داشت و معاملات ابتدایی امروز را با رقم ۲۷ هزار و ۳۵۰ تومان در بازار آزاد آغاز کرد. هر اسکناس یورو نیز ۳۱ هزار و ۷۲۵ میلیون تومان قیمت خورد و ۲۸۰ تومان گران شد. قیمت ارز در بازار آزاد تا ساعت ۱۱ ارز قیمت امروز  قیمت پنجشنبه قیمت چهارشنبه دلار ۲۷ هزار و ۳۵۰ تومان  ۲۷ هزار و ۱۳۰ تومان  ۲۷ هزار و ۲۰۰ تومان  یورو ۳۱ هزار و ۷۲۵ تومان   ۳۱ هزار و ۴۴۵ تومان   ۳۱ هزار و ۴۸۵ تومان   قیمت ارز در صرافی ملی قیمت دلار در صرافی ملی با رشد ۱۰۱ تومانی به ۲۶ هزار و ۶۲۷ تومان رسید و هر اسکناس یورو نیز با همین میزان افزایش، ۳۰ هزار و ۵۶۱ تومان عرضه شد. قیمت ارز در صرافی ملی تا ساعت ۱۱ ارز قیمت امروز  قیمت پنجشنبه دلار ۲۶ هزار و ۶۲۷ تومان  ۲۶ هزار و ۵۲۶ تومان  یورو ۳۰ هزار و ۵۶۱ تومان   ۳۰ هزار و ۴۶۰ تومان