اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

(ویدئو) هنرمندی که همزمان با دست و پا نقاشی می‌کشد