تعمیر تلویزیون ال جییکجا پکآموزش تخصصی موسیقی کودک در تهرانپارسدستگاه های گلاب گیری و دستگاه های …

واکنش نماینده ایران به شکست آمریکا در شورای امنیت
نماینده ایران در سازمان ملل اعلام کرد: همه کشورها به ویژه اعضای شورای امنیت وظیفه دارند تا با همه توان خود اعتقاد به ارزش‌ها، اهداف و اصول مندرج در منشور ملل متحد را احیا کنند. به گزارش ایسنا، مجید تخت‌روانچی در سخنانی پس از رأی مخالف شورای امنیت به پیش‌نویس قطعنامه ضدایرانی آمریکا، تصریح کرد: مماشات هرگز در خدمت منافع مشترک بشریت نبوده، بلکه بر عکس، صرفاً قلدرها را جری‌تر کرده است. همه کشورها به ویژه اعضای شورای امنیت وظیفه دارند تا با همه توان خود اعتقاد به ارزش‌ها، اهداف و اصول مندرج در منشور ملل متحد را احیا نمایند. او ادامه داد: ما این را به خودمان و نسل آینده که اجباراً با پیامدهای اقدام یا بی‌عملی ما زندگی خواهد کرد، مدیون هستیم. نماینده ایران همچنین در توئیت دیگری نوشت: "نتیجه رأی درشورای امنیت در مورد تحریم تسلیحاتی ایران، بار دیگر انزوای آمریکا راعیان کرد."او افزود "پیام شورای امنیت: «نه به یکجانبه گرایی، آمریکا بایداز این افتضاح بیاموزد. تلاش آمریکا برای "بازگرداندن" تحریم‌ها غیرقانونی است و همانطور که امروز شاهد بودیم، توسط جامعه بین المللی رد شد»