اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

(ویدئو) غذا دادن پلیس به یک کودک کار زیرپل بزرگراه