اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

آلمان: جهان بدون پوتین جای بهتری است