اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

(ویدئو) بیژن عبدالکریمی: با طبقه متوسط جز با زبان زور صحبت نکرده‌اید