اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

(ویدئو) شیر نر یک بوفالو را در آب خفه کرد